Спорт

ЛОКОБОЛ-2013

 

Рубрика: 

ТИИЛЕКЧИЛЕРНИ ШАҢНААН

Май 8-те ТР-ниң аныяктар херектери болгаш спорт яамызынга «Олимпий одунуң Эстафетазының дугайында билир сен бе?» деп интернет-викто­ринаның тиилекчилерин шаңнаан. Викторина яамының сайтызынга бо чылдың март айда эгелээн. Мөөрейни ийи кезекке чарган, аңаа 5-11 класстарның өөреникчилери база студентилер киржип болур турган.

Рубрика: 

КОНФЕРЕНЦИЯГА БЕЛЕТКЕЛ

 

Россияның иштинде национал республикалар: Татарстан, Башкортостан, Чуваш, Бурят, Хакас, Даг-Алтай, Тываның база даштыкы Моол күрү-нениң эртемденнериниң киржилгези-биле спорттуң национал хевирлерин, оюннарын сайзырадыры база чоннар аразында эп-найыралды быжыглаары дээш бир дугаар эртем-практиктиг конференцияны  апрель 25-28 хүннеринде Тываның күрүне университеди бодунуң 2013 чылда эртем ажылын сайзырадыр планын езугаар чорудар.

Рубрика: 

СУМО ХҮРЕШКЕ МАРГЫЛДАА

Сумо хүрешке республиканың бирги чери дээш маргылдааны февраль 15-те Ярыгин спорт ортузунга аныяктар база улуг спортчулар аразынга аныяктар херектери болгаш спорт яамызының бедик деңнелдиг спортчулар белеткээр дээди школазы 2013 чылда Россияның бирги  киржир шыырак мөгелерни илередири-биле чоруткан

Рубрика: 

СПОРТЧУ АМЫДЫРАЛЫВЫС

Бурун шагдан бо үеге чедир ада-өгбе­леривистен дамчып келгени чаагай чаң­чылдарывыс бирээзи тываларның чаа-чыл байырлалы Шагааны кожуунувус де­вис­кээринге февраль 11-де байырлап эрттирдивис. Бо байырлал таварыштыр кожууннуң удуртулгазы чон аразынга тыва оюннарны организастап эрттирген. Ол маргылдаалыг оюннарга бистиң шүү-­­гү ажылдакчылары база киржири-биле четкилеп келгеннер. Эрттирип ту­рар тыва оюн­нарның аразындан дүрген болгаш амданныг шай хайындырары кончуг со­лун болуп эрткен. Албан черлериниң ха­йын­дырганы шайын чон кончуг үнелеп, амданнанып ишкеннер.

Рубрика: 

Страницы

sitemap