Аныяк кижиниң чедиишкини

ТИИЛЕКЧИВИС — АНЫЯК АВА

Тиилекчивис - Айлаң Иргит

Иргит Алена,  24 хар­лыг.  Ол — 2013 чыл­дың  январь 24-те  № 3 дугаар «Тываның  аныяктары» солунда спор­тчу викторинаның  тии­лекчизи.

ВИКТОРИНАНЫҢ ТИИЛЕКЧИЗИ: «Дамырактың» кежигүнү

Викторинаның  бир ду­гаар неделязының  тии­лек­чизи  Байыр-Мөңге Бан­дан — Кызылдың2 ду­гаар школазының11 классчызы. Ол «Тываның  аныяктары» солуннуң  2013 чылдың  январь 17-ниң 2 дугаар үндүрүлгезинде викториананың  айтырыын  кымны-даа мурнай шын тыпкан.

КРЕМЛЬДИҢ ЕЛКАЗЫНГА КИРЖИР

Чылдың-на  Кремльге чаа чыл байырлалын таварыштыр Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан эки өөредилгелиг, салым-чаяанныг уругларынга елканы эрттирип турарын билир бис. Бо үнүп орар чылан чылында мээңөөреникчим, Кызыл-Мажалыктың№ 1 школазының7 «а» клазындан Трасс Эдиски киржир деп медээни дыңнааш, өөреникчилерим-биле кады дыка өөрээн бис. 

Страницы

sitemap