«ЧЕЧЕК» АВТОЗАПРАВКАЗЫ

Кожууннуң чонунуң амыдыралынга база бир ажыктыг автозаправканы аныяк хууда сайгарлыкчылар Чечек Эрестиг-ооловна биле Буян Оолакович Ондарлар ажытканнар.  Сиген кезилдезиниң үезинде бензин, солярка айтырыглары кожуун иштинге бергедей бээр үеде бозаправканы ажытканы кончуг эки-дир деп кожууннуң удуртулгазы демдеглеп, Чечек Эрестиг-ооловнага өөрүп четтириишкинниң бижиин тывыскан.

sitemap