Соңгадан бичии чаштарның аңдарлы бээр таварылгаларынга удур база ада-иениң харыысалгазы

Бичии чаштар долгандыр турар чүүлдерни сонуургап, билип алыр күзелдиг. Ынчангаш оларны доктаамал хайгаараары чугула. Министерство здравоохранения Республики Тыва Тываның кадык камагалал яамызы чаш уругларны айыылдан камгалаары-биле дараазында аргаларны сагындырып турар.

Чаш уруглар соңгадан аңдарылбас кылдыр дараазында чүүлдерни сагыыр:

✅ Уруг чаш турда, соңгага айыыл чок шоочаны салыр. Оон аңгыда соңганы ажыдар тудазын ап кааптып болур.

✅ Чаш кижи соңганың адакы эргининче үне берип болгу дег сандай, диван дээн ышкаш эт-херекселдерни ол чоок-кавыдан ырадыр салыр.

✅ Соңгага камгалал хана-карактар салдырып болур.

✅ Чаш уругну секунда санында хайгаараар.

❗Билип алыры артык эвес

Бир эвес чаш уруг соңгадан аңдарлы берген болза, ада-ие азы чаш уругну азырап алган хамаатылар Кеземче Дүрүмүнүң 125 дугаар чүүлү езугаар харыысалгага онаажыр.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан!
Следующая запись
Республиканың Конституция хүнүн таварыштыр элээдилерге паспорттарны тывыскан
Меню