Эмчи колледжиниң доозукчулары кадык камгалал одуруунда

Республиканың медицина колледжизин бо чылын 254 кижи доозар. Олар регионнуң кадык камгалал адырынче ажылдап кирерлер. Ортумак эмчи эртемниг «Сестра херээ» угланыышкнныг 144 специалист база «Эмнелге херээ» талазы-биле 80 специалист, «Фармация» талазын 30 кижи доозуп үнер.

Ол ышкаш бо чылын эмчи колледжизин 13 тускай сорулгалыг өөренген доозукчу бар. Олар түңнел шылгалдаларын дужаагаш, боттарының төрээн суурунуң фельдшер-акушер пунктуларынга болгаш эмнелге амбулаторияларынга ажылдаар.

Кадык камгалал яамызының медээзинден Алена Нан-Хоо очулдурган.

Предыдущая запись
Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын 100 баллга дужааганнар
Следующая запись
Мини-прачечная по социальному контракту
Меню