Тиилелгени күзедим!

Экии, эргим өңнүк!
Бөгүнгү хүн силерге чиик- чаагай болзунам деп сөстер-биле чагаам эгелээйн. Мен Эрзин школазының 11-ги клазында өөренип турар мен. Мурнумда шылгалдалар. Ону дужаап алыры берге. Мээң шылгалда дужаар бергелеримге деңнээрге, силерниң тускай шериг операциязында тулчуушкунуңарда озал-ондактыг байдалды бодап келгеш, чүгле тиилелгени, быжыг турушту күзээр-дир мен.
Силерниң дидим чүрээңер, тулчуушкунче коргуш чок халдап кирериңер меңээ чижек болуп, эртем-билиг тулчуушкунунче база чалданыш чок кирдим.
Тываның маадырлыг дайын­чызы, тиилелгелиг чанып келириңерни манап артым.
Насык-Доржу Аранчын.
Эрзин кожуун.

Предыдущая запись
Тывада туберкулез аарыы экижээн байдалда
Следующая запись
В жизни всегда есть место для подвига
Меню