Мээң акым — дайынчы

Мээң акым — дайынчы. Ол ырак черже автобуска, самолетка, поездиге олуруп чорааш четкен. Аңаа баргаш, майгын тип алганнар. Баштай соок үеде чеде берген болгаш, харны долгандыр аштап алганын биске хөөрээн.
Өске нацияның солдаттары база акымны өттүнүп харны аштап алгаш, майгыннарын тип турганнар. Аъш-чемни боттары кылып чиир. Шериг улус болгаш, үргүлчү марштаар. Акым Тываже дыштанып чедип келирге, кады тырттырып алган бис. Мээң акымның күзели — тускай шериг операциязынга тиилелгелиг болуру. Акым кээрге, дыка амыраар мен.
Алаш МОНГУШ,
6-гы классчы.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
«Добрые Сердца Тувы» оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны
Следующая запись
Башкыларының аразында башкы
Меню