№1 Республика эмнелгезиниң ажылдакчылары тускай шериг операциязының киржикчилеринде дузалажып турар

№1 Республика эмнелгезиниң ажылдакчылары тускай шериг операциязының киржикчилеринде чаңгыс эвес удаа гуманитарлыг дузаны чедирип, деткимчени көргүзүп турар. Ол ышкаш эмчилер Донбасстың регионнарында госпитальдарга ажылдап, балыгланган дайынчыларның амы-тынын ам келген.

Амгы үеде республика эмнелгезиниң ажылдакчылары маскировка четкилерин тыва дайынчыларга белеткээринге үлүг-хуузун киирип турар. Улусчу фронтунуң кежигүннери терапвет корпузунда түр үениң мастерскаязын ажыткан. Улусчу полктуң куратору Александра Шагированың өөредилгезин эрткеш, боттарының ажылдан дашкаар хостуг үезинде четкини өрүп эгелээннер.

Четки өрүүрүн белен деп бодаар, ынчалза-даа ол — кончуг харыысалгалыг: шупту дүүшкүннер, хендирлерге кичээнгей херек. Ажылдың шынарындан дайынчы шөлде шериглерниң салым-хуузу хамаарылгалыг. А эң-не кол чүве — ону кылыр күзел херек. Эмнелгениң ажылдакчылары чоорту четки өрүүрүнге чаңчыгып, 10 хирени өрүптер планны салган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ 1 дугаар республика эмнелгезиниң медээзинден белеткээн.
Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
В Чадане сотрудники полиции пресекли два факта незаконного оборота наркотических средств
Следующая запись
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг харылзаа адырының ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген
Меню