«ЗаБег.РФ»

Кызыл хоорайга VI Бүгү-российжи «ЗаБег.РФ» марафону болуп эрткен. Бо чылын ук марафон 7 дугаар эртип турар. Спортчу хемчегниң кол сорулгазы – кадык амыдыралды болгаш спортту сайзырадыры болгаш төрээн чуртунга ынак болуру.

«ЗаБег.РФ» бүгү Россияның чартык марафонунга ТывКУ-нуң студентилери идепкейлиг киришкенин сагындыраал. Оон аңгыда маргылдааны организастаарынга болгаш шииткекчи кылдыр күш-культура болгаш спорт факультединиң, башкы колледжизиниң 100 хире студентизи киришкен.

ТывКУ-нуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, 21 км хемчээлге күш-культура болгаш спорт факультединиң 3-кү курсчузу Айдын Сат чемпион болган. Ол-ла хемчээлге Кызылдың башкы колледжизиниң сургуулу Менги Шаравии 3-кү черни ээлээн.
10 км хемчээлге финишке чедир бир дугаар Шеңне Даржай маңнап келген. Ийиги черде төөгү факультединиң студентизи Онзагай Тергиин болган.

«ЗаБег.РФ» марафон делегейде эң-не улуг масштабтыг спортчу хемчег болганын сагындыраал. Аңаа чурттуң 89 хоорайындан 160 муң кижи киришкен.
Марафонга чылдың-на аныяк-өскен, сургуулдар, өөреникчилерниң көвейи-биле киржип турары өөрүнчүг.

Алена Нан-Хоо

ТывКУ-нуң чуруктары

Предыдущая запись
Программа соревнований I летней Спартакиады
Следующая запись
#социальная_поддержка 
Меню