Бөгүн школачыларның «Президентские состязания» маргылдаазы эгелээн

Июнь 6-дан 9-ка чедир Тывага школачылар ортузунга бүгү Россияның «Президентские состязания» спортчу маргылдааларның регионалдыг чадазы эртер. Ында республиканың 12 кожуунундан алдыгы классчылар киржип турар.

Киржикчилер хоорайдан 6 (Кызылдың 5 дугаар гимназиязы, Чадаананың 3 дугаар школазы, Ак-Довурактан «Өлчей» лицей, Туранның 2 дугаар школазы база Каа-хем суурнуң 2 дугаар школазы) болгаш 6 суур черлерниң (Кызыл-Мажалыктың 1 дугаар школазы, Теве-Хая, Сукпак, Сайлыг, Чаа-Хөл, Иштии-Хем) ортумак школаларының класс-командалары кылдыр чарылган. Олар – муниципалдыг болгаш зоналыг чадаларның тиилекчилери.

Маргылдааның киржикчилеринге чаңчыл езугаар 4 ыяап эртер оюннарлыг программаны тургускан: спортчу хөй мергежилдиң маргылдаазы, шимченгир оюннар, чогаадыкчы мөөрей база эстафета. Оон аңгыда баскетбол, спортчу туризм, мини-футболду немей киирген. Регионалдыг чаданың тиилекчилери сентябрь айда бүгү Россияның «Орлёнок» уруглар төвүнге болур түңнел оюнга Тываны төлээлээр. Олар Президентиниң кубогу база школазының спортчу инфраструктуразының хөгжүлдезинге грант дээш демисежирлер.

Чурукту интернет четкизинден алган.

Тываның Өөредилге яамызының медээзи.

Предыдущая запись
Авокадожылар «Чодураа» дыштанылга лагеринге ажылдаар
Следующая запись
Эрзин кожуунда «Улусчу картофель» губернатор төлевилелин боттаныдырып турар
Меню