«БТК Групп» фабрика июнь 14-те хамаатыларны ажык шилилгеже чалап турар

Ажык шилилгеге дооскан эртемниг болгаш эртем чок-даа болза, арга-дуржулгалыг даараныкчылар киржип болур.

Шилилге үезинде кордакчы шылгалданы эртер: үлетпүр даараныр машинага дески даарашкыны кылыр.

 

Ажык шилилгениң эртер хевири:

«БТК Групп» фабриканың мастерлери үлетпүр даараныр машинага тергиин даараан кандидаттарны улаштыр фабрикаже ажылга киирери-биле рекомендацияны бээр.

Багай эвес даараан кордакчыларны фабрикага төлевирлиг стажировка эртер кылдыр сүмелээр.

Дааранырынга салым-чаяанныг, эге билиглерлиг кордакчыларны Политехниктиг техникумнуң курстарынга өөренир кылдыр рекомендацияны бээр.

Шилилгеге киржир күзелдиглер 8 (39422) 2-10-10 дугаарже долгааш, бижиттирип ап болур.

Ооң негелделерин дараазында ссылкадан көрүп болур: https://vk.com/cznrt?w=wall-68726567_8686

Предыдущая запись
Первую работу на конкурс рисунков «Счастливая кисточка» представила Диана Сат
Следующая запись
Спецпредставитель Главы Тувы по вопросам СВО поделился деталями минувшей поездки в зону спецоперации
Меню