Чалыы назын өйү ышкаш өңгүр-каас чечектерге дөмей

#Тыванын_аныяктары солун хүнден хүнче чаарттынып кел чыдар. Ол чалыы назын өйү ышкаш өңгүр-каас чечектерге дөмей. Солуннуң иштинде кирген материалдар база аныяктарның амыдыралы-биле тудуш. #Тываның_аныяктары солуннуң редакциязы идепкейлиг аныяктар-биле сырый харылзааны туткан. Оларның инста-амыдыралынче бакылап кирип, аныяк блогерлер-биле чугаавысты уламчылаан бис.
Амгы үеде Интернет делегейиниң четкизи амыдыралды хаара туткан-даа болза, аныяктарның ынак солуну «Тываның аныяктары» оларның-биле деңге базып олурар.
Солунну садып алырынче далажыңар! Почта салбырларында, Парлалга Бажыңының 309 дугаар кабинединден тып ап болур силер!

#тыванын_аныяктары #молодежь_тувы

Предыдущая запись
Реабилитация после коронавируса: 8 важных советов
Следующая запись
Известный юрист Тувы рассказала об актуальных ограничениях
Меню