Салим Сүрүң-оол тыва чонунга хөй санныг чогаадыкчы өнчүзүн дамчыдып, арттырган

Тываның улустуң чогаалчызы, ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Салим Сүрүң-оолдуң 100 харлаан байырлалынга хамаарыштыр Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Тываның улустуң чогаалчызы, ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Салим Сүрүң-оолдуң 100 харлаанынга тураскааткан сактыышкын кежээзи бөгүн болуп эрткен.

Салим Сазыгович тыва чонунга хөй санныг чогаадыкчы өнчүзүн дамчыдып, арттырган. Үезинде ниитилелдиң нарын айтырыгларын көдүрген ооң чогаалдары бо хүннерде безин бодунуң дидимин, ханы уткалыын салбаан. Салим Сүрүң-оолдуң база бир улуг чогаадыкчы чедиишкини – тыва литератураның келир үези болур аныяк салгалды белеткээни. Тываның Чогаалчылар эвилелиниң ажыл-чорудулгазынга ооң киирген үлүг-хуузу улуг. Салим Сүрүң-оолдуң ачызы-биле чер-черлерге чечен чогаал каттыжыышкыннары хөйү-биле ажыттынган. Ындыг бурунгаар көрүштүг чораан өгбевис Салим Сазыговичиге мөгейип, чоргаарланып чоруур бис».

Предыдущая запись
До 30 апреля продолжается голосование самого народного конкурса по обустройству населенных пунктов «Формирование комфортной городской среды»
Следующая запись
Тываның девискээринде арга-арыг өртүнге удур тускай чурумну доктааткан
Меню