Барыын-Хемчик дайынчыларның өг-бүлелеринге дузалап турар

Барыын-Хемчик кожуунда мобилизация киржикчизиниң акызынга материалдыг дуза кылдыр бир хойну берген болгаш, өске-даа деткимчени көргүзүп эгелээн.

Алексей Маркс-оол, Барыын-Хемчик кожууннуң чагыргазының даргазы:

— Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар шериг албанынче мобилизация езугаар чоруткан чаңгыс чер-чурттугларывыстың өг-бүлелеринге дузалаар ажылды чорудуп тур бис. Баштайгы дээрезинде өг-бүлелер бир-бир хойларны алган. Чижээлээрге, бир дайынчының кады төрээн акзы, үшкү бөлүктүң инвалидинге «Алдын-Булак» МУБ хой-биле дузалаан. Ниитизи-биле 14 шээр малды дүүн үледивис. Ол ышкаш хөмүр-дашты өрегелерге дүжүрери көрдүнген. Хөнделең суурдан дайынчывыстың өг-бүлезинге 3 тонна хөмүрнү дүжүрген. Бо ажылды ам-даа уламчылаар бис.

Фото болгаш видео материалдар кожуун чагыргазының.

https://vk.com/video522482683_456239017?list=5a4e62aa..

Предыдущая запись
МВД Тувы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных митингах
Следующая запись
Минобороны России открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации
Меню