Бай-Тайгада читкен чашты камгалакчылар дилеп эгелээн

Бөгүн даңгаар эртен, 03.09 шакта, Кризистиг байдалдар эргелелиниң төвүнге Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузундан 30 км черде малчын турлагдан 2 харлыг чаш уруг читкенин дыңнаткан. 2 харлыг уруг дүүн кежээ үнгеш, амга чедир тывылбаан. Ону ада-иези болгаш төрелдери боттарының күжү-биле дилээрин оралдашкан.

Бичии уругну дилээри-биле камгалакчылар үнүпкен. Ниитизи-биле 21 кижи 6 техника хаара туттунган. Бо байдалды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

— Бай-Тайга кожуунда читкен бичии чашка хамаарыштыр байдалды контрольга алдым. 2 харлыг чаш уруг чааскаан малчын турлагдан ырап чорупкан байдалды ооң соонда сайгарар бис. Амгы үеде чашты кадык чаагай тып алыры чугула.
Бичии уругну дилээри-биле, Тываның Онза байдалдар яамызының эргелелинден камгалакчылар үнүпкен. Оларга немей республиканың Онза байдалдар албанындан камгалакчылар бөлүүн чоруттум. Ниитизи-биле 21 кижи 6 техника хаара туттунган. Бистиң чонувус демниг, сагыш човаачал деп билир мен. Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел волонтерларның ажылын организастаарын диледим. Ол ышкаш бичии уругну дилеп тургаш, шупту медээни меңээ оперативтии-биле дыңнадырын даастым.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Чурукту социал четкилерден алган

Предыдущая запись
Чечектелген Каа-Хем суур
Следующая запись
7 сентября во всех школах Тувы начнутся занятия курса «Россия — мои горизонты»
Меню