Уругларның бүзүрел телефону дүн-хүн чокка ажылдап турар

8 800 2000 122 – «Уругларның бүзүрел телефону»/ «Детский телефон доверия» Бүгү Россияның чаңгыс аай телефон дугаарының ажылының дугайында сагындырып тур бис.
Уруглар болгаш оларның ада-иези 8 800 2000 122 дугаарже долгапкаш, дүн-хүннүң кайы-даа үезинде дүргени-биле психологтуг халас дузаны ап болур. Дуза дилеп долгаан кижи чажыт болуру магадылалдыг, чүге дизе «Уругларның бүзүрел телефону» албанның телефон дугаарынче долгаан шупту медээлер ат чок болур.

Ук дузаның сорулгазы – өг-бүлениң чедимчелиг эвес чоруун, уругларның база элээдилерниң стресстиг болгаш депрессиялыг хөөнүн болдурбазы, уругларның эргелерин камгалаары, өг-бүлени быжыктырары.

Бүзүрел телефону чүгле уругларга болгаш элээдилерге эвес, ол ада-иелерге, башкыларга, шупту кижизидилге чорудуунче база, ооң иштинде өг-бүледе-даа, өг-бүледен дашкаар-даа каржы-хажагай база күш-биле албадаан хамаарылгалыг таварылгаларда хаара туттунган улуска. Бүзүрел телефонунда дүргени-биле консультативтиг-психологтуг дузаны мергежилдиг специалистер орус болгаш тыва дылдарда чорудуп турар.

Тываның Өөредилге яамызы

Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
Тывада өрт айыылынга удур сезон чарлаттынган
Следующая запись
Более 3,6 тысяч медицинских работников Тувы получают специальную социальную выплату
Меню