Эрзин кожуунда «Улусчу картофель» губернатор төлевилелин боттаныдырып турар

Кожууннуң күш-ажыл болгаш социал политика эргелели картофель үрезинин Улуг-Хем кожуунда хууда сайгарлыкчы В.В. Тюлюштен садып алыр керээни чарган.

Хууда сайгарлыкчы керээ езугаар даанган ажылын ак сеткилдиг күүсеткен. Эрзин кожууннуң 6 суурунуң чурттакчыларынга өй-шаанда картофель үрезини үлеттинген.

Кожууннуң чагыргазы хөй уруг-дарыглыг болгаш тускай шериг операциязының киржикчилериниң өг-бүлелерин бирги оочурда картофель үрезини-биле хандырган.

Бо хүннерде кожууннуң девискээринде картофель тарыыр ажыл дооступ турар.

Чагырга чериниң медээзинден Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Бөгүн школачыларның «Президентские состязания» маргылдаазы эгелээн
Следующая запись
Консерваторияда опера
Меню