Бии-Хем одалга сезонунга белен

Бии-Хем кожуунда социал объектилер одалга сезонунга белен. Шупту планнаттынган септелге ажылдары кылдынган. Социал албан черлеринче хөмүр-дашты сөөрткен.

Амгы үеде чурттакчы чонну оттулар чүүл-биле хандырары кол айтырыг болуп турар. Бо чылын «Угольная продукция» деп тускай программа ажылдап эгелээрин сагындыраал. Ында хөмүр-даш одаар суугулуг чурттакчы чоннуң нормазын санап кылган. Ол чүүл хөмүр-даш уургайларынга узун оочур тургуспазынга дузалаар. Оон аңгыда чамдык сайгарлыкчылар хөмүр-дашты чиик өртекке садып алгаш, улаштыр аар өртекке садып турган таварылгалар хөй.

Бии-Хем кожуунга оттулар чүүл склады сентябрь 15-те ажылдап эгелээр. Аңаа бир тонна хөмүр-даштың өртээ 3806 рубль болур. Ол ышкаш Бии-Хем кожуунда «Социал хөмүр-даш» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге бо айның төнчүзүнде хөмүрнү сөөртүп эгелээр.

Алена Нан-Хоо

#одалга_сезону_кышка_белеткел_губернатор_төлевилели

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Төре-Хөл: «Арыг чурт» акциязы
Следующая запись
Глава Тувы Владислав Ховалыг проведёт прямой эфир с жителями республики
Меню