Ак-Довурак хоорайда уругларга парикмахерская ажыттынган

Ак-Довурактың аныяк чурттакчызы Ким — 6 чыл стажтыг парикмахер. Ол бодунуң салонун ажыдып алырын кезээде күзеп чораан. Баш таартып келген улустан социал керээ дугайында дыңнааш, бизнес-планны тургускаш, хууда сайгарлыкчы кылдыр бүрүткедип алган.

Социал керээ езугаар алган акшазы дериг-херекселдер садарынга болгаш оран-саваны хөлезилээринге чедишкен. Амгы үеде ол — парикмахерскаяның аас-кежиктиг ээзи.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Россиядан база даштыкы чурттардан 60 хире эртемденнер Тывага хөөмей симпозиумунуң эртем конференциязынга киржир
Следующая запись
Программа соревнований I летней Спартакиады
Меню