1200 баш шээр малды хүлээдир

Бо чылын Тес-Хем кожууннуң аныяк малчыннары чылды хүр-менди ашкан. «Чаа сорук» губернатор төлевилели езугаар 2021 чылдың киржикчилери 1200 баш шээр малды база 20 баш бода малды хүлээдиринге белен.

#көдээ_ажыл_агый_губернатор_төлевилели

Предыдущая запись
Шылгалда кижи бүрүзүнге келир
Следующая запись
План мероприятий ко Дню защиты детей
Меню