Тываның Баштайгылары: хөй-хөй оолдар, уругларны каттыштырган

Чалыы назынның байырлалы-биле!

«ТА»-ның редакциязынга июнь чаңчыл езугаар аныяктар айы кылдыр санаттырар. Солунувус айда бир катап үнер болганда, чайның башкы айы чүгле школачыларга, студентилерге, аныяк специалистерге тураскаат­тынар. Бо чылын база-ла кол сорулгавыстың уг-шиин салбайн, Аныяктар хүнүн таварыштыр Тывада Баштайгыларның ажыл-чорудулгазын тодаргайы-биле таныштырар-дыр бис.

✅ Чалыы назынның чараш өйү
Тывада «Баштайгыларның шимчээшкини» уруг­ларның болгаш аныяк­тарның хөй-ниити күрүне организациязы барык 8 муң ажыг кижини каттыштырып турар.
Оларның аразында 1754 дагдыныкчы база 6348 өөреникчи бар. Бо чылдың февраль 1-ниң медээзи-биле алырга, республикада 182 салбыр ажыттынган. Ооң иштинде школаларда 149 эге организация бар, ол дээрге школаларның барык 82 хуузу болур.
12 эге салбыр ортумак өөредилге черлеринде база Тываның күрүне университединде бар. 11 эге салбыр янзы-бүрү немелде өөредилге черлеринде ажыттынган.
Оон аңгыда культура болгаш спорт албан черлеринде ажыттынгылаан. Аныяктар төвүнде 1 эге салбыр тургустунган болгаш, 16 тус черниң салбырлары кожууннарда эге организацияларның ажыл-чорудулгазын уштап-баштап турар.

(Уланчылыг)

Алена НАН-ХОО

Предыдущая запись
На котельной установлен новый конвейер топливоподачи, полностью закрыта его галерея
Следующая запись
Пий-Хемский район Тувы вошел в тройку лидеров среди регионов Сибири по заготовке корма
Меню