«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы – «Хоойлу болгаш ниитилел» мөөрейниң тиилекчизи

Шүүгү органнарының «Хоойлу болгаш ниитилел» мөөрейинге республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчыларының ортузунга бирги черни «Тываның аныяктары» солуннуң кол редактору Мира Конгул-оол ээлээн.

«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы шүүгү органнының мөөрейинге идепкейлиг киришпишаан. Рубрикавыстың маадырлары боттарының амыдыралчы оруун аныяк-өскенге таныштырып, элээдилер ортузунга кем-херек болдурбазының талазы-биле хемчеглерге киржилгезин болгаш аныяктарга мергежил шилип алырынга арга-сүмезин кадып турар. Шүүгү органнарының ажылдакчыларының школачы болгаш студенчи чылдарындан сактыышкыннар, баштайгы күш-ажылчы базымнары «ТА»-ның аныяк номчукчуларынга үлегер-чижектиг болбас арга чок. Мөөрей чыл санында эртип турар болгаш, бистиң редакциявыс ооң доктаамал киржикчизи болуп, удаа-дараа шаңналдыг черлерни ап турар» — деп, «Тываның аныяктары» солуннуң кол редактору Мира Конгул-оол демдеглээн.

Предыдущая запись
Владельцев традиционных и авторских колыбелей приглашаем принять участие в выставке в рамках Евразийского фестиваля колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай»
Следующая запись
Инженеры и педагоги – самые востребованные профессии в Туве
Меню