Тыва чурттуг студент Яна Кожага Африкага эрткен БРИКС+ бүгү делегейниң саммидинге үшкү черни ээлээн

Бо айның ортузунда Мурнуу-Африка республикага BRICS+ Youth innovation summit аныяктарның инновационнуг саммиди болган. Аңаа Россияны Экономиканың дээди школазының 5 студентизи төлээлээн. Оларның аразында Тыва чурттуг Яна Кожага база бар. Ол «Өөредилге технологиялары» секцияга Ekii төлевилелин камгалааш, үшкү черни ээлээн.

«Мээң төлевилелимниң кол темазы эвээш санныг чоннарның дылынга хамаарышкан болганда, тыва национал хевимни кедип алгаш, илеткелимни тыва дылга эгелээн мен. Африканнар дыка таарзынган. Делегейниң янзы-бүрү чурттарындан чоннарның мурнунга англи дыл кырынга бир дугаар илеткел кылып турар болгаш, арай сүрээдеп турдум. Ынчалза-даа оон сүрээдээшкин чоорту эрте берген. Мээң төлевилелимни дыңнакчылар аажок сонуургаан. Африкада эвээш санныг чоннарның диаспоралары бар, оларның дылы чидериниң айыылында келген. Ынчангаш ук тема африканчыларга онза актуалдыг. Аудитория мени аажок деткээн. Кончуг улуг арга-дуржулга ап, онзагай хемчегге киришкенимге өөрүүр-дүр мен. Оон аңгыда саммиттиң ачызында Бразилия, Кыдат, ЮАР база Индиядан эш-өөрлүг болдум» — деп, Яна Кожага демдеглээн.

Саммитке киржири-биле 400 ажыг чагыгларны киирген, оларның аразындан чүгле 70 кижи финалче эрткенин сагындыраал.

Яна Кожаганың хууда чуруктары

Предыдущая запись
Таңды кожуунга Аныяктар хүнүн байырлаан
Следующая запись
Активисты «Добрых Сердец Тувы» поддержали проект о тувинских воинах
Меню