Студенчи эртем ниитилелиниң чаа даргазын соңгаан

ТывКУ-нуң Студенчи эртем ниитилелиниң хуралы болуп эрткен. Ук хөй-ниити организациязы аныяктарны эртем-шинчилел ажылдарынче хаара тудар, оларның чогаадыкчы салым-чаяанын сайзырадыр, перспективтиг үзел-бодалдарын деткиир сорулгалыг.

Очеттуг илеткелди Студенчи эртем ниитилелиниң удуртукчузу, ТывКУ-нуң студентизи Вероника Финогенова кылган. Ол студентилерниң эртем дебаттарын, семинарларын онзалап демдеглээн.

Филология факультединиң студентизи Лилия Сендажы эш-өөрүнүң киржип турган эртем хемчеглериниң таныштырылгазын кылган. Оларның аразында “Lingo Quest” квест-оюн, «Социализация. Воспитание. Образование» бүгү делегейниң эртем, методиктиг, чогаадыкчы ажылдарның мөөрейи, «Уран очулга» болгаш «Язык и культура тюркских народов Сибири» аныяк шинчилекчилерниң регионнар аразының мөөрейи бар.

Студентилер эртем ажылының чаа-чаа хевирлерин, келир үеде планнарын сайгарып чугаалашкан. Отчет-соңгулдалыг хуралдың түңнелинде, Студенчи эртем ниитилелиниң даргазынга ТывКУ-нуң экономика факультединиң студентизи Аюуш Кур-Седини шилээн.

«Студенчи эртем ниитилели дыка хөй өскерилгелерни эртер ужурлуг, ынчалза-даа шупту бир дем-биле ону ажып шыдаар бис! Хөгжүлде программазын сайгарбышаан, мени деткээн эш-өөрүмге четтиргенимни илереттим. Силерниң бүзүрелиңерни бедик үнелеп тур мен» — деп, Студенчи эртем ниитилелиниң чаа даргазы демдеглээн.

ТывКУ-нуң медээзинден Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ: ПОСАДКА ЦВЕТОВ 
Следующая запись
Владельцев традиционных и авторских колыбелей приглашаем принять участие в выставке в рамках Евразийского фестиваля колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай»
Меню