Социал төлевилел: «Кезээде белен бол!»

#Команда_Тувы_2030 аныяктар шуулганының киржикчизи Буян-Билег Ооржак «Кезээде белен бол!» деп аттыг эге шериг белеткелиниң төвүн Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринге тургузары-биле, төлевилелин камгалаан. Шериг назыны четпээн школачылар ортузунга айтырыгларны чоруткан түңнелин алгаш көөрге, кожуунда аныяк-өскенниң күрүнени болгаш ооң сонуургалдарын камгалаар күзели куду деңнелде болганы илерээн. Ооң чылдагааны – школа программазында эге шериг белеткели көрдүнмээнинде. Төлевилелдиң удуртукчузу Буян-Билег Ооржак эге шериг белеткелиниң төвүн тургузарда, аныяктарның патриотчу кижизидилгезинге база шериг-спортчу белеткел төптерин ажыдарынга хамаарыштыр чурттуң Президентизи В. Путинниң 2022 чылдың сентябрь 22-де доктааткан даңзызынга даянган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Уголь без договора и QR-кода
Следующая запись
Мөңгүн-Тайганың школачылары мал чемин белеткээр ажылда
Меню