Шылгалдаларга белеткелим

Мээң адымны Арслан Чооду дээр. Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязының 9-ку классчызы мен. Бо чылын күрүне шылгалдаларын дужаап эгеледивис. Шылгалдага кара будуктуг демир-үжүк-биле бижиир. Бир дугаар шылгалдавыс география эртеминге болган. Ам-даа улаштыр консультацияларже барып тур мен.
Хө кезиинде кижиниң билир чүүлдери таваржыр деп шенелде шылгалда үезинде көрген мен. Келир үеде малчын болур күзелдиг мен.

Арслан ЧООДУ,
Кызылдың дугаары 9 гимназиязының 9-ку классчызы.

Предыдущая запись
Хөглүг старттар: Кызылдың сайгарлыкчылары спортчу оюннарга киришкен
Следующая запись
Шылгалда кижи бүрүзүнге келир
Меню