«Океан» уруглар төвүнде «Искусство кода» темалыг смена эртип турар

«Океан» уруглар төвүнде «Искусство кода» темалыг сменада Кызыл кожууннуң ыраккы Каа-Хемниң 2 дугаар ортумак школазының өөреникчизи Айдан Сат, Сукпак ортумак школазындан Евгения Донгак база Тываның лицей-интернадындан Белек Сандан киржип турар.

Россияның уруглар төвүнүң «Искусство кода» темалыг сменазын информастыг технологиялар болгаш программа чогаадырынга сонуургалдыг уруглар шилип алган. Олар келир үеде мергежилин IT-адыр-биле холбаар күзелдиглер.

«Мында дыка солун-дур. IT-төлевилелдерни кылып өөренип тур бис. Оон аңгыда ооң-биле ажылдап өөренир. Билип алган чүүлдеривисти практика кырында ажыглаары аажок солун» – деп, ыраккы Каа-Хемниң 2 дугаар школазының өөреникчизи Айдан Сат демдеглээн.

«Искусство кода» темалыг сменада Россияның 58 регионундан 300 ажыг элээди оолдар, уруглар чыглып келген.

«Движение Первых» организацияның медээзинден Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Шагаан-Арыг: аныяк натуралистер немешкен
Следующая запись
Хүргүлек Конгар: Мөңгүлектиң айлаң кужу
Меню