Мал чемин үлээн

Чөөн-Хемчик кожуунда мал азырап чоруур улуг назылыг болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге республика шыгжамырындан ниити 21 тонна сигенни үлеп дооскан.

Тываның Чазак Баштынының даалгазы-биле көдээ ажыл-агый яамызы кыштаглаашкынга деткимче кылдыр Таңды кожуундан 21 ажыг тонна сигенни Чөөн-Хемчик кожуунга республика шыгжамырындан үндүрген.
Келген сигенни кожуун иштинге мал чеми нарын байдалда чуртакчы чон санын өөренип көргеш, ниити 250 килдиң 90 дүрүг сигенин хоорай болгаш суму малчыннарынга тарадыр үлээн.

#көдээ_ажыл_агый

Предыдущая запись
Собровцы поведали кадетам об особенностях своей службы
Следующая запись
Билелиг: аваларның буянныг мөргүлү-биле
Меню