Мөңгүн-Тайганың школачылары мал чемин белеткээр ажылда

Мөңгүн-Тайга кожууннуң школачылары «Малчынга дуза» акцияга идепкейлиг киришкеннер. Оолдар, уруглар 1,5 тонна сигенни «Малчын» унитарлыг бүдүрүлгеге дамчытканнар.

Оон аңгыда кожууннуң албан черлери 13 тонна сигенни белеткээш, «Мөген-Бүрен» бүдүрүлгезинге дамчытканын сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Социал төлевилел: «Кезээде белен бол!»
Следующая запись
Кызыл кожуунда сиген кезилдези уламчылап турар
Меню