Кызыл кожуунда сиген кезилдези уламчылап турар

Элегес-Аксы, Баян-Кол, Шамбалыг суурларның сиген шөлүнден фоторепортаж.
Малга кышкы чем белеткелинде ук суурларның чурттакчылары идепкейлиг киржип турар. Александра Байкараның өг-бүлези 3 тонна сигенни, Омак Кызыл-ооловичиниң өг-бүлези 250 дүргек сигенни белеткээн. Олар 1000 дүргек сигенни белеткээр сорулганы салганнар.

Алена Нан-Хоо

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#сиген_кезилдези

Предыдущая запись
Мөңгүн-Тайганың школачылары мал чемин белеткээр ажылда
Следующая запись
Спортивная семейная команда Первых
Меню