Келир үениң культура ажылдакчыларының патриотчу хөөнүн хевирлээн

Аныяктар болгаш элээдилерниң корум-чурум үрээшкиннеринге удур негативтиг хамаарылгазын хевирлээр база бойдуска хумагалыг болурунга өөредир сорулга-биле Кызылдың уран чүүл колледжизиниң сургуулдарын «Экологтуг чарыш» акцияже хаара туткан.

«Экологтуг чарыш» акцияның маршруду Тиилелгениң шөлүн таварып эрткен болгаш, аныяктарның патриотчу кижизидилгезинге салдарны чедирген. Сургуулдар тураскаалдың мурнунга чечектерни салган.

Алена Нан-Хоо белеткээн,
чуруктарны социал четкилерден алган

Предыдущая запись
Бүзүрел телефону чүге херегил, канчаар ажылдап турарыл?
Следующая запись
Созвездие юбиляров
Меню