Кандыг-даа айыылдан камгалал бар

Тываның кадеттер корпузунга «Чурагайлыг кичээл» болуп эрткен. Республиканың янзы-бүрү школалары бо төлевилелге идепкейлиг киржип турар.

ТР-ниң Өөредилгениң шынарын үнелээр институдунуң специалистери алдыгы классчылар ортузунга «Смартфоннарда чажыт чүү барыл: мобилдиг айыылды шинчилээри» деп ажык кичээлди эрттирген.

Амгы сайзыраңгай үеде шупту кижилер смартфоннарны ажыглап, ында хөй-ле информацияны шыгжап, медээлерни үлежип турар. Ынчангаш кем-херек үүлгедикчилериниң сонуургалын оттуруп турары чугаажок. Телефон дамчыштыр кибер айыылга таваржып болурунуң айыылы улуг. Ынчангаш телефондан бузурукчуларның айыылы актуалдыг болуп артпышаан.

«Смартфон таварыштыр кандыг чурагайлыг озалы барыл, ооң айыылы болгаш кибер кыжаныгларның хевирлери кандыгыл?» дээн ышкаш база оон-даа өске чүүлдерни кичээл үезинде билип ап болур. Оон аңгыда школачылар социал четкилерде арыннарның медээлерин оорлап болурун болгаш бодунуң хууда медээлерин чидирбези-биле, смартфонун айыылдан камгалаарын херек кырында өөренгеннер.

Чурагайлыг ажык кичээлдер уругларның Интернет четкизинге айыыл чок чоруун камгалаар сорулгалыг эртип турарын сагындыраал.

ТР-ниң Өөредилге яамызының медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#кибербезопасность

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Исполнили просьбу
Следующая запись
Даа кожууннуң даңгыназын илереткен
Меню