Чаян Ундун өрттенген бажыңдан бичии чаштарны камгалаан

Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелиниң дыңнадып турары-биле алырга, Туризмниң информастыг төвүнүң чолаачызы Чаян Ундун бичии чаштарны өрттен камгалааны дээш Өөрүп четтириишкинниң бижии-биле шаңнаткан. Кызыл хоорайның Оюн Курседи кудумчузундан эртип чыда, ол =рттенген бажы5ны эскерип каан.

Бажың чанынга чоокшулап келгеш, соңга караанда ийи бичии чаштарны көрүп каан. Ол боданмайн-даа, соңганы буза шапкаш, уругларны кудумчуже үндүрүп, өрртен камгалаан. Камгалакчылар өрттү өжүрген, чаштарны эмчилер хынап көрген.

Кышкы үеде назы четпээн уругларны ээн каары айыылдыг дээрзи бо таварылга база катап бадыткаан.

Предыдущая запись
Делегация Республики Тыва отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи
Следующая запись
Иргиттерниң болгаш Чүльдүмнерниң өг-бүлези социал төлевир сертификаттарын алыр аас-кежиктиг болган
Меню