Чаян Хертек бүгү делегей чергелиг эки турачылар премиязының чартык финалынга тиилээн

Чаян Хертек #МЫВМЕСТЕ эки турачылар премиязының «Арга-шинектер чурту» номинациязының регионалдыг чадазынга тиилээн. Ол — Хакас күрүне университединиң студентизи. Мөөрейниң кол шаңналы — Россия иштинге аян-чорук.

Чаян Хертек «Ойнаалам че, оюнчукпай» деп тыва оюн төлевилелин кылган. Ооң кол сорулгазы — Тываның национал культуразы-биле өөреникчилерни болгаш студентилерни таныштырары.

— Эксперттер мээң ажылымны бедик үнелээнинге өөрүп тур мен. Ындыг улуг шаңнал алыры чоргааранчыг-дыр, оон аңгыда чуртту кезиир арга тургустунган. Бир эвес шилилге бар болза, Ыраккы чөөн чүк азы Дагестанче баар күзелдиг мен — деп, Чаян Хертек чугаалаан.

Алена Нан-Хоо ХКУ-нуң медээзинден белеткээн.

Чурукту социал четкилерден алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Урок безопасности
Следующая запись
Таңды кожуун: 1 дүргек сигенниң өртээ 1500 рубль
Меню