Бай-Тайганың аныяктары грант деткимчезиниң дугайында танышкан

Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг сумузунуң аныяктарынга грант деткимчезиниң дугайында таныштырган. Суурнуң аныяк чону АИСМОЛОДЕЖЬ информастыг система дугайында билип алган. Оон аңгыда грант мөөрейлери болгаш аныяктар шуулганының дугайында тайылбырны чоруткан.

Деткимчениң янзы-бүрү хевирлериниң дугайында медээлер чедишпезин кызыл-дагжылар демдеглээн. Ол ышкаш көдээ черге хостуг үени чөптүг ажыглаары болгаш эки турачылар шимчээшкини хожудап турарын чугаалааннар.

Ужуражылганың төнчүзүнде тус черниң аныяктар чөвүлелин тургузарын шиитпирлээш, Кызыл-Дагда аныяктарның амыдырал-чуртталгазын экижидер дээш ажылдаар сорулганы салганнар.

Бай-Тайга кожуунче ажылчын үнүүшкүннү «Аныяк малчыннар эвилели» хөй-ниити органзиацияның удуртукчузу Аяна Алдын-Херел организастаанын сагындыраал.

Предыдущая запись
«Дембилдей» ансамбли Казаньда
Следующая запись
Владельцев традиционных и авторских колыбелей приглашаем принять участие в выставке в рамках Евразийского фестиваля колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай»
Меню