«Алхимик» эртем лагери школачыларны манап турар

«Алхимик» эртем лагери июнь 5-тен тура республиканың школачыларынга эжиктерин ажыдар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң уруглары халас кээп болур. Ол дугайында ТывКУ-нуң парлалга албаны дыңнаткан.

Ук лагерь ТывКУ-нуң студентизи Шеңне Монгуштуң төлевилели болур. Ол бодунуң эртем удуртукчузу, химия кафедразының доцентизи, х.э.к. Ольга Кендиван-биле Росмолодежьтуң мөөрейинге тиилээннер.

Грант акшаландырыышкыны-биле «Алхимик» эртем лагери социал төлевилел ТывКУ-га боттаныр.

«Бис чүгле уругларның чайгы дыштанылгазын шын ажыглаарынче эвес, а эртем-шинчилел ажылын сайзырадып, школачыларның эртем талазы-биле билиин хевирлеп турар бис» — деп, Шеңне Монгуш чугаалаан.

Лагерьниң ажылы июнь 5-тен 21-ге чедер. Уруглар эртенгиниң 9.00 шактан 15.00 шакка чедир лагерьге дыштаныр.

А. Нан-Хоо.

#чайгы_дыштанылга

Предыдущая запись
Картофельди тараан
Следующая запись
Баштайгы шылгалдалар эгелээн
Меню