Айдыс Намчак-оол: Бир эвес бар болганыңда, кезээде баштайгы бол

Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның дугаары 1 школазында Айдыс Намчак-оол физика болгаш астрономия башкызы болуп ажылдап келген. Ол бо чылын ТывКУ-ну дооскан.

Айдыс Намчак-оол студент чылдарында дээди өөредилге чериниң хөй-ниити амыдыралынга идепкейлиг киржип турган. Ол барык чыл санында бүгү Россияның «Студенчи чазы» фестивальга республиканы төлээлеп киришкеш, янзы-бүрү шаңналдыг черлерни ээлеп келген.

2019 чылда Пермь хоорайга эрткен студентилер фестивалынга «Оригиналдыг жанр» деп номинацияның ийиги чадазының дипломунга, «Регионалдыг программа» тускай шаңналга база «Театржыткан» тускай шаңналга төлептиг болган. 2021 чылда Нижний Новгород хоорайга эрткен фестивальдың «Танцы» номинациязынга бирги чергениң дпиломун чаалап алган. Ол ышкаш «Регионалдыг программа», «Мода» номинацияларның тускай шаңналынга төлептиг болган. Аныяк кижи шак-ла ындыг дипломнарны 2022, 20223 чылдарда база чаалап алган. Ооң чедиишкиннериниң аразында эртем-практиктиг конференцияларның шаңналдыг черлери база кирип турар.

Айдыс Намчак-оолдуң амыдыралда девизи: Бир эвес бар болганыңда, кезээде баштайгы бол

Алена Нан-Хоо белеткээн

#үлегерлиг_аныяк_кижи_образцовая_молодежь

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
52 абитуриента из Тувы поступили в учебные заведения силовых структур страны
Следующая запись
Демир-оол Уйнук-оол: Солаан Базыр-оол аттыг Культура төвүнде аныяк директор
Меню