Уругларны күш-ажылга чажындан өөредир

Республиканың бүгү школаларында уругларны күш-ажылга кижизидер ажыл уламчылап турар. Харын-даа бо чылдың сентябрь 1-ден тура күш-ажыл кижизидилгезин школа ажыл-чорудулгазынче киирген. Аңаа уругларның күш-ажылга сонуургалын хевирлээр болгаш харыысалгага өөредир.

Каа-Хем кожуунда Сарыг-Септиң 2 дугаар школазының өөреникчилери дузалал ажыл-агыйында тараан картофелиниң дүжүдүн ажаарынга киржип эгелээн. Уругларны чажындан-на күш-ажылга кижизидери чугула болбас аргажок.

Алена Нан-Хоо

Чурукту социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Чөөн-Хемчик: «Социал хөмүр-даш» губернатор төлевилели
Следующая запись
В Тандинском районе идет сбор урожая картофеля, который будет роздан семьям бойцов СВО
Меню