Фоторепортаж

Чеди-Хөл кожуунда «Элегес» суггарылга системазының капитал септелгези чоруп турар.

Аграрлыг адырны сайзырадыры — регионалдыг чазактың база бир кол угланыышкыны.

Предыдущая запись
В Туве торжественно встретили Героя России Чалыма Чулдум-оола
Следующая запись
Чаа-Хөл: аныяктарга чурттаар оран-сава
Меню