Чечектелген Каа-Хем суур

Кызыл кожууннуң ыраккы Каа-Хем суурунда «Чечектелген Каа-Хем» мөөрей уламчылап турар. Бо хүнге чедир 38 чурттакчы, 3 садыг, культура эргелели болгаш Каа-Хемниң 2 дугаар школазы мөөрейге киржир күзелин илереткен.

«Чечектелген Каа-Хем» мөөрейни суурнуң 85 чыл оюн таварыштыр бир дугаар эрттирип турар. Ооң кол сорулгазы суурнуң чаагайжыдылгазынче угланган. Тиилекчилерни «Эң чаагайжыттынган кудумчу», «Тергиин бажың девискээри», «Эң тергиин муниципалдыг болгаш күрүне албан черлериниң девискээри», «Эң тергиин хууда бүдүрүлгелерниң, организацияларның девискээри» деп номинациялар аайы-биле акша шаңналдары манап турар.

Айслу Саражакова — мөөрейниң база бир киржикчизи. Ол чараш чечектерге ынак, ылаңгыя петунияларга. Чечектерни хөй чыл иштинде тарып, ажаап, өстүрүп чоруур. Ооң бажыңының девискээринде петунияларның, гладиолустарның, астраларның болгаш өске-даа хевирниң чечектери чаттылган.

Алена Нан-Хоо белеткээн
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Когда начнет свою работу санаторий «Чедер»
Следующая запись
Бай-Тайгада читкен чашты камгалакчылар дилеп эгелээн
Меню