Бии-Хемге биче Наадым эрткен

Бии-Хем кожуунга Наадым байырлалы эрткен. Кожууннуң удуртукчулары көдээ ишчилерге база Наадымның киржикчилеринге байыр чедирип, республиканың көдээ ажыл-агый адырында улуг үлүг-хуузун киирип чоруур малчыннарга шаңналдарны тывыскан.

Наадым байырлалынга бии-хемчилер идепкейлиг киришкен. Малчыннар хөй чылдарга кады-кожа ажылдап келген эш-өөрү-биле ужуражып, арга-дуржулгазын солчуп, сагыш хандыр дыштаныр аргалыг болган. Чаңчыл езугаар кожууннуң Наадым байырлалында ча адары, аът чарыжы база хүреш маргылдаазы болган. Оон аңгыда «Ак кидис» фестиваль чоннуң сонуургалын оттурган.

Дүк салыр мөөрейге ниитизи-биле 3 кижи киришкен. Фестивальга ырак-чооктан келген аалчылар боттарын таныштырып, кидистен кылган эт-херекселдерин бараалгатканнар.

Мөөрейниң түңнели езугаар бирги черни Чкаловка арбанындан Лидия Базыр-оол, ийиги черни Аржаан сумузундан Чайна Донгак алганнар. Арбан Чкаловкадан Ираида Натпит-оол үшкү черге төлептиг болган.

Наадым үезинде Аржаан сумузунуң база Чкаловка арбанының энелери дүк кагар мастер-классты көргүскеннер. Кидистен янзы-бүрү эдилелдер кылыр: өгнүң кырыкы болгаш адаккы шывыглары, дээвиир, ширтек, дөжек, энчек, өреге, уктар, бөрттер, чонак, олбук, инчеек дээш оон-даа өске.

Бии-Хем кожууннуң медээзинден Алена Нан-Хоо белеткээн.
Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Ветеран боевых действий Иван Хертек встретился с призывниками
Следующая запись
Очередных высоких результатов добилась выпускница училища Арыяа Хоюр-оол
Меню