Чөөн-Хемчик: сиген кезилдези болгаш дүжүт ажаалдазы

Чөөн-Хемчик кожуунда сиген кезилдези дооступ турар. Бо хүннерниң медээзи-биле алырга, кожууннуң девискээринде 18741 гектар мал чемин белеткээн. Ниитизи-биле 17203 га черни ажааган. 49 тонна люцернаны алган болгаш, 23278 тонна мал чеми белеткеттинген (пландан 91,0% күүсеттинген). Оларның аразында 1547 тоннаны көдээ ажыл-агыйлары, 5992 тоннаны арат ажыл-агыйлары, 15432 тоннаны дузалал ажыл-агыйлары белеткээн.

Мал чеми белеткээр кампанияда 107 трактор, 86 сиген кезер машина, 62 дырбааш, 12 пресстээр техника база 75 механизататтынган бригада, 52 хол-биле кезер бригада хаара туттунган. Ниитизи-биле 1370 кижи киржип турар.

Сиген кезилдези-биле чергелештир дүжүт ажаалдазы эгелээнин сагындыраал.

Алена Нан-Хоо , чурукту Интернеттен алган.

#көдээ_ажыл_агыйы

Предыдущая запись
Улуг-Хемниң эриин арыглаан
Следующая запись
Каа-Хем кожуун: арга-арыгны камгалаалыңар
Меню