Россиядан база даштыкы чурттардан 60 хире эртемденнер Тывага хөөмей симпозиумунуң эртем конференциязынга киржир

Хөөмей симпозиумунга белеткел ажылдары Кызылда кидин түлүк. Тываның найысылалынга июнь 7-де эгелээш үш хонук үргүлчүлээр «Хөөмей — Төп Азия чоннарының культуразының эртинези» делегейниң этнохөгжүм симпозиуму «Хөөмей» бүгү-делегей эртем төвүнүң 30 чылдаанынга тураскааттынар.

Республика Чазааның бажыңынга симпозиумнуң эртем кезээ пленарлыг хурал-биле ажыттынар, а кол хемчеглер Аныяктар Ордузунга болуп эртер. Аңаа тыва мастерлерниң улусчу ус-тывыжының база ус шеверлел ажылдарының делгелге-садыглаашкынын организастаар. Симпозиумнуң бирги хүнүнде, «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске Хөөмей оваазынга мөгейигниң езулалын чаңчыл езугаар эрттирер.

Июнь 8-те, эртем конференциязынга Барнаул, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Абакан, Улан-Удэ, Москва, Якутск база Япония, Тайвань, Моол, Казахстан, Нидерланды, Финляндия, КУР база Италиядан эртемденнер 60 ажыг илеткелди номчуур, эртемденнерниң 40-и боттары киржир болза, чээрби ажыы – онлайн-харылзаа-биле илеткээр.
Конференцияның ажылы дөрт секцияга болуп эртер. Киржикчилер орус, англи база тыва дылдарга харлызажыр. Хөөмей күүседикчилериниң мөөрейинге даштыкы аалчылар санында Кыдат Улус Республикадан үш кижи бар. Турциядан, Кыдаттан, Моолдан, Япониядан, Испаниядан, АКШ-тан үжен хире күүседикчи онлайн чурум-биле киржир. Мөөрейниң тиилекчилеринге акша сертификаттарын тыпсыр.

Июнь 7-де «Алаш», «Чиргилчин», «Одучу», «Хөөмей бит» бөлүктерниң база Красноярскиниң академиктиг симфониктиг оркестриниң каттышкан концерти болур. Июнь 8-те – Тыва Национал оркестрниң «Каргыраа» хөөмейжилер хорунуң концерт-презентациязы. Июнь 9-та симпозиумнуң түңнел хемчээ — «Хөөмейниң шылгараңгайлары» гала-концертте мөөрейниң тиилекчилерин чарлаар.

1992 чылда Тывага хөөмей талазы-биле бирги симпозиум болуп эрткен, а эң сөөлгүзү — 2018 чылда болганын сагындыраал. Үш азы беш чылда чаңгыс катап эртер бо культурлуг болуушкун тус чер чурттакчыларының, аян-чорукчуларның, Азияның төвүнде республиканың культуразын сонуургап чоруур кижилерниң улуг сонуургалын хайныктырар. Регионга эрткен симпозиумнарның ачызында, «Хөөмей» бүгү-делегей академиязы тургустунган, ол ышкаш «Улустуң хөөмейжизи» күрүне шаңналын доктааткан.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Вклад ТувГУ в социальное развитие общества: в Летней школе «Алхимик» вуза бесплатно отдыхают 30 детей из многодетных семей
Следующая запись
Ак-Довурак хоорайда уругларга парикмахерская ажыттынган
Меню