Каа-Хем кожууннуң башкыларының турисчи слёду

Каа-Хем кожууннуң ниити өөредилге организацияларының башкылары Копту хемниң эриинде, Эл деп черге, турисчи слётту эрттирген. Аңаа Суг-Бажы, Бурен-Хем, Кундустуг, Сарыг-Сеп, Дерзиг-Аксы, Усть-Бурен суурлардан ниитизи-биле 6 команда киришкен.

Турисчи слётка спортчу ориентирование, турисчи маршрут, чадаг туризмниң техниказы база уран чүүл мөөрейлери болуп эрткен. Ол ышкаш турисчи хана-солун, кухня, краеведтер мөөрейи, хүреш маргылдаазы дээш оон-даа өске солун хемчеглер кирген.

Ниити командалар аайы-биле маргылдааларга Сарыг-Септиң 2 дугаар школазы бирги черни ээлээн. Ийиги черге Суг-Бажының, үшкүзүнге Дерзиг-Аксының школаларының командалары төлептиг болган.
Тиилекчилерге хүндүлел бижиктерни, өртектиг белектерни база акша шаңналдарын тывыскан. Слёттуң бо чылгы организаторлары Бояровканың школазы болган, эстафетаны Кундустуг ортумак школазы хүлээп алган.

А. Нан-Хоо белеткээн. Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Представившись сотрудником Пенсионного фонда, мошенница получила доступ к личному кабинету жителя Тувы на портале Госуслуг
Следующая запись
Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын 100 баллга дужааганнар
Меню