Каа-Хем кожуунда тудуг ажылы шалыпкын чоруп турар

Каа-Хем кожуунда тудуг ажылдары уламчылап турар. Сарыг-Сеп-Бояровка аразының оруун чаартып, Усть-Буренде школа болгаш уруглар садының капитал септелгезин чорудуп турар. Оон аңгыда Бояровка болгаш Дерзиг-Аксы суурларның чаагайжыдылгазы уламчылавышаан. Эржейде өскүстер бажыңының база Дерзиг-Аксында бажың-интернаттың тудуун эгелээн.

#строительство

Предыдущая запись
Нейросети, маркетинг и трудовое законодательство: в Туве прошёл молодежный форум Знание.Карьера
Следующая запись
Алла Сат: фотографу интересны люди
Меню