Владислав Ховалыг: Ростуризмниң 2023 чылда туризм адырында төлевилелдерге грант деткимчезин көргүзери-биле шилиттинген 44 регионнуң санында Тыва база кирген

Ростуризм регионнар аразынга конкурс шилилдезин дооскан. Туризм адырында аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг шупту 1 муң хире төлевилелди 2023 чылда деткиир сорулгалыг шупту 5, 3 млрд рубльди тускайлаан. Чурттуң 82 регионундан 231 чагыг кирген деп, ведомствонуң удуртукчузу Зарина Догузова дыңнаткан.
Национал турисчи маршруттарны ажыдып база хөгжүдүп, далай, хемнер база хөлдер эриинде эштир зоналарны кылып, хөгжүдер дээн төлевилелдерлиг 44 регионга 3,1 млрд рубль акшаны хуваар. Ында 375 төлевилел бар. 44 регионнуң санында Тыва Республиканың шилиттингени регионга турисчи кокпаларны улам калбартырынга улуг идигни бээри чугаажок.

Ростуризмче кирген 10 регионнуң чагыгларында кемпингилер болгаш автокемпингилер ажыдар 150 төлевилел бар. Олар шупту 700 млн рубль түңнүг грант акшазын үлежир.

21 регионнуң турисчи дериг-херекселдер садар, электроннуг орук айтыкчылары тургузар, кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилерге турисчи хүрээлелди хөгжүдер, инфотөптерге база прокат пунктуларынга дериг-херекселдер садар, чаа турисчи оруктарны ажылдап кылыр база дыштанылга зоналарын дерип, организастаар дээн төлевилелдери ниитизи-биле 1,55 млрд рубльди алырлар.

«Тыва 2023 чылда Ростуризмниң деткимчезин алыр 44 регионнуң санынче кирген. Грант акша-хөреңгизи турисчи инфраструктураны сайзырадырынче база республикага чаа-чаа турисчи маршруттарны ажылдап кылырынче чарыгдаттынар. Ол бүгү ажылдар турисчи ачы-дуза чедирилгезиниң шынарын экижидип, бистиң республикавысче туристерни хаара тудар.
Бо чылын республикага туризмни сайзырадыр талазы-биле улуг төлевилелдерни боттандырган бис. Дус-Хөлдүң, Чагытайның девискээрлери чаарттынган. Тыва «Сибирьниң каникулдары» ниити-российжи национал турисчи маршрутче кирген. Ук маршрут езугар элээн каш муң туристер хаара туттунган. Турисчи адыр республика экономиказының база бир чугула кезээ болур кылдыр ажылдап турар бис» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.

Шилиттинген регионнарга грант деткимчезин бээр төлевилелдер шилилдезиниң конкурузу 2023 чылда болуп эртерин сагындыраал.

Предыдущая запись
Более 23 тысяч человек обратились за социальными выплатами на ребёнка от 3 до 7 лет
Следующая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 24.08.2022г.
Меню