Хөглүг старттар: Кызылдың сайгарлыкчылары спортчу оюннарга киришкен

Россияның сайгарлыкчылар хүнүн таварыштыр Кызыл хоорайның
бизнес-каттыжылгалары спартакиаданы эрттирген. Ол дугайында Кызыл хоорайның мэриязының парлалга албаны дыңнаткан.

«Чаңчыл езугаар сайгарлыкчылар ортузунга спартакиаданы хоорайның мэриязы организастаан. Ниитизи-биле спортчу оюннарга 9 команда киришкен. Хөглүг старттарга «Дружба» командазы бирги черни ээлээн. Оон аңгыда стритболга эр, херээжен командалар ойнаан» — деп, мэрниң экономика болгаш саң-хөө талазы-биле бирги оралакчызы Айдыс Монгуш демдеглээн.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

#экономика_тыва

Предыдущая запись
1200 баш шээр малды хүлээдир
Следующая запись
Шылгалдаларга белеткелим
Меню