Тываның девискээринде арга-арыг өртүнге удур тускай чурумну доктааткан

Бо үеде хамаатылар (автомашина-биле) арга-арыгже чүгле эрттирилге-биле кирип болур. Арга-арыгга одаг салыры, бок өрттедири болгаш оон-даа өске өрт айыылын тургузуп болгу дег чүүлдерни кылыры хоруглуг.

Негелделерни хажыткан улуска хамаарыштыр корум-чурум, административтиг, харын-даа кеземче херээн оттуруп болур.

Өртке удур тускай чурум үезинде торгаалдың түңү улгадыр. Хамаатылар 40 муң рубль чедир, а юридиктиг албан черлери 500 муң рубль чедир торгаалга онаажып болур. Республиканың девискээринде даамылдар хыналда үнүүшкүннерни доктаамал чорудуп турар.

Арга-арыг кирер эрттирилгени дараазында адрестен ап болур: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, бажың 1Б, каб. 311. Ажылдаар шактары: 9.00 -15.00. база кожууннарның лесничество черлери.

Бир эвес арга-арыгда өрт болу бергенин эскерип кагзыңарза, дараазында телефон дугаарларынче долгаар: 112 азы регионалдыг диспетчер албаны: 8-(39422)-5-04-86.

Алена Нан-Хоо белеткээн.
Чурукту социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Салим Сүрүң-оол тыва чонунга хөй санныг чогаадыкчы өнчүзүн дамчыдып, арттырган
Следующая запись
Молодежные творческие коллективы Тувы выступят в концертном зале Российской академии музыки
Меню