Авырал: Бай-тайгажыларның мастер-класстарын аалчылар сонуургаан

Бай-Тайга кожууннуң Тээли сумузунда «Авырал» немелде өөредилге төвүнүң коллективи республикада тергиин ажыл-чорудулгалыг деп санаттынар. Уруглар ында янзы-бүрү бөлгүмнерже барып, боттарының салым-чаяанын ажыдар аргалыг.

Бо хүннерде креативтиг болгаш онзагай талантылыг башкылар Москва хоорайда «Россия» бүгү делегей чергелиг делгелге-шуулганның ажыл-ижинде киржип, аалчыларда «Өг — өртемчейниң бичии хевири» деп мастер-класстарны эрттиргеннер. Мастер-класстарның киржикчилери кокай дүгүнден, кежинден «Ак кыс бөрүнүң камгалалында» деп камгалал кылырын болгаш гипске «Хүреш — тываларның национал оюну», «Национал хептиг ойнаар-кыстар» деп темаларга бижиктер сиилбиирин онза сонуургааннар.

Мастер-класстар үезинде педагогтар аалчыларга Тываның дугайында таныштырып, ооң культуразын, езу-чаңчылдарын чугаалап берип турганнар. Камгалалдарны болгаш магнитиктерни кылып алган кижи бүрүзү белек кылдыр боттарынга арттырып алыр.

Оон аңгыда «Авырал» төвүнүң башкылары уругларның патриотчу база этнокультурлуг кижизидилгезиниң дугайында тайылбырларны кылган. Ооң үндезининде тыва чоннуң улусчу педагогиказының чаңчылдары сиңген, ол дээрге-ле чоннуң культуразының адырылбас кезээ.

«Культура чокта, кандыг-даа кижизидилге ажылы чоруттунмас. Ол ышкаш кижизидилге чокта, чаш уругнуң кижи болуп хевирлеттинери болдунмас. А төлептиг хамааты чокта, чон база чок» — деп, «Авырал» немелде өөредилге төвүнүң директору Долаана Тойбу-Хаа чугаалаан.
Оон аңгыда делгелге-шуулганның ажыл-чорудулгазының иштинде дыка хөй сайзыраңгай технологиялар бар-даа болза, аалчылар улусчу езу-чаңчылдарны аажок сонуургаанын Долаана Тойбу-Хаа дыңнаткан.

Бай-Тайга кожууннуң башкыларының эрттирген мастер-класстары делгелгениң киржикчилериниң сонуургалын оттурган болгаш бо хонуктарның кайгамчыктыг чырык-чаагай культурлуг болуушкуну болган.

Тываның Өөредилге яамызының медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Ада-чуртумга ынак мен, ооң камгалакчызы болурунга белен мен
Следующая запись
Жители Тувы могут оформить льготную ипотеку до 30 июня 2024 года
Меню