Тывада эм-таң аймаа четчир

Тываның кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, эм-домга хамаарышкан байдал контрольга алдынган. Республиканың соонда, бактерияга удур «Амоксициллин», «Ампициллин» дээн ышкаш эмнер четчир деп түңнээн. Оон аңгыда өске-даа бактерияга удур эмнерни садып ап болур.

Ынчалза-даа ай эгезинде фармацевтиктиг рыноктан «Флемоксин солютаб», «Панклав», «Амоксиклав», «Аугментин» деп эмнер читкен. Ол ышкаш «Панцеф» и «Супракс» деп эмнер чок. турган. Ооң чылдагааны — ук антибиотиктерниң чүгле Россияга эвес, а өске-даа чурттарга хереглели хенертен улгаткан. Эрткен чылдың декабрь айда бүгү делегейниң кадык камгалал организациязы антибиотиктер ховартаарын дыңнаткан.

Россияның Кадык камгалал яамызының медээлери езугаар амгы үеде «Амоксиклав 2X» таблеткаларны чуртче киирер чөпшээрел алдынган.

Кадык камгалал яамызының медээзинден.

Чурукту Интернеттен алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Думчук таварыштыр дамды дузазы-биле тарылга
Следующая запись
Шагааны арага чокка
Меню